ណែនាំ

អំពី​ពួក​យើង

ការទទួលស្គាល់និងអនុសាសន៍

Shandong Dingdang Pet Food Co., Ltd. ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2014 និងបានបើកសាខាចំនួន 2 ក្នុងឆ្នាំ 2016 ។ សាខាមួយត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅកាន់ National Bohai Rim Blue Economic Belt – Weifang Binhai Economic and Technological Development Zone (National Economic Development Zone) ក្នុងឆ្នាំ 2016។ តំបន់អភិវឌ្ឍន៍) ហើយក្រោយមកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Shandong Dingdang Pet Food Co., Ltd.

ផលិតផលដែលមានលក្ខណៈពិសេស

ទៅផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នក។

វិញ្ញាបនបត្រ

  • 78056d5b683d99e52a936aaa465808c
  • 6d6a937a24ddfeac1495e190f4570f1
  • 19a0c2c5ceced6e7e23ee65c1fc72ec
  • 2022 Smate
  • BSCI
  • FDA

ព័ត៌មាន

នាំអ្នកឱ្យដឹងបន្ថែម